Showing all 40 results

Điều hòa Daikin âm trần ống gió

Điều hòa Daikin âm trần ống gió
Điều hòa Daikin âm trần ống gió

Điều hòa Daikin âm trần ống gió sản phẩm mới ra

mắt  vào năm 2016. Điều hòa Daikin âm trần ống

gió là tiên phong của dakin về dòng  máy thương mại

nói chung và và điều hòa nối ống gió nói riên tại thị

trường Việt Nam 

Các tính năng của điều hòa Daikin âm trần ống gió 

Các tính năng của điều hòa Daikin âm trần ống gió 
Các tính năng của điều hòa Daikin âm trần ống gió

-Tăng tính linh hoạt trong thiết kế , dựa vào thiết

kế với diện tích nối ống gió nối trực tiếp với điều

hòa , điều hòa âm trần nối ống gió có khả năng

làm mát không khí phòng rộng hoặc nhiều phòng

cùng lúc

– Tạo không khí thoáng mát hơn hẳn với các dòng

điều hòa thông thường , với cấu trúc đặc biệt của

dàn lạnh , điều hòa âm trần nối ống gió có thể đồng

thời làm mát cho không gian lớn hoặc nhiều phòng

nhỏ khác nhau trong một nhà dàn nóng được lắp

đặt ngoài trời với thiết kế nhỏ gọn khác nhau