Bảng Giá Vật Tư Điều Hòa Âm Trần

Bảng Giá Vật Tư Điều Hòa Âm Trần

Bảng giá lắp đặt

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

Công suất 18.000btu – 100.000btu)

STT VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Ống đồng âm trần        
1,1 Công suất 18.000BTU-28.000BTU Mét     220,000  
1,2 Công suất 30.000BTU-48.000BTU Mét        230,000  
1,3 Cong suat 50,000BTU-100,000BTU Mét      
1,4 Bảo ôn + Xi cuốn Mét    20.000  
2 Giá đỡ cục nóng âm trần        
2,1 Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-48.000BTU Bộ   250,000  
2,2 Loại máy treo tường Công suất 50.000BTU-100,000BTU Bộ      
3 Chi phí nhân công lắp máy âm trần        
3,1 Công suất 18.000BTU-28.000BTU Bộ         550.000  
3,2 Công suất 30.000BTU-48000BTU Bộ         650.000  
3,3 Công suất 50.000BTU-10000BTU Bộ      
4 Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét           15.000  
5 Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét           20.000  
6 Dây điện 2×4 mm Trần Phú Mét           35.000  
7 Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm Mét           80.000  
8 Ống thoát nước mềm Mét           10.000  
9 Ống thoát nước cứng PVC Mét           20.000  
10 Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét           50.000  
11 Attomat 1 pha Cái    90.000  
11,1 Attomat 3 Pha Cái   350,000  
12 Gen điện Mét   20,000  
12 Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước Mét           50.000  
13 Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) Bộ           150.000  
14 Chi phí thang dây Bộ         350.000  
15 Chi phí nhân công tháo máy âm trần Công suất 18000BTU-36000BTU Bộ   300,000  
17 Kiểm tra chính sửa đường ông đi Sẵn Bộ   150,000  
18 Ti Treo Cái   50,000  
  TỔNG    
  Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
  Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19
  –Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặttrong vòng 06 tháng kể từ ngày ký

biên bản nghiệm thu.

  Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bảnmỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như  nhau.