Bảng Giá Vật Tư Điều Hòa Treo Tường

Bảng Giá Vật Tư Điều Hòa Treo Tường

Bảng giá lắp đặt

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG
(Công suất 9.000btu – 24.000btu)

STT VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Ống đồng        
1,1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU loại xịn Mét      130.000  
1,2 Công suất 18.000BTU-24.000BTU loại xịn Mét         160.000  
1,3 Bảo ôn + xi cuốn loại xịn Mét    20,000  
2 Giá đỡ cục nóng        
2,1  Giá đỡ treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ           90.000  
2,2  Giá đỡ Treo Tường Công suất 18.000BTU Bộ         120.000  
2,3 Giá đỡ Đại To Máy Công Suất 24000BTU Bộ   250.000  
3 Chi phí nhân công lắp máy        
3,1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ         250.000  
3,2 Công suất 18.000BTU Bộ         300.000  
3,3 Công suất 24.000BTU Bộ         350.000  
3,4 Hút Chân Không Bộ    
4 Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét           15.000  
5 Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét           20.000  
6 Dây điện 2×4 mm Trần Phú Mét           35.000  
7 Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm Mét           80.000  
8 Ống thoát nước mềm Mét           10.000  
9 Ống thoát nước cứng PVC Mét           20.000  
10 Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét           50.000  
11 Attomat 1 pha Cái           90.000  
12 Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước Mét           50.000  
13 Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) Bộ           50.000  
14 Chi phí thang dây Bộ         500.000  
15 Chi phí nhân công tháo máy Bộ         150.000  
16 Bảo Dưỡng Bộ   150,000  
17 Bổ Sung Gas Mét   20,000  
18 Gen điện Mét   20,000  
19 Kiểm tra chỉnh sửa đường ông đi Sẵn Bộ   100,000  
  TỔNG    
  Lưu Ý:Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT 10%
  – Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19
  – Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặttrong vòng 06 tháng kể từ ngày ký

biên bản nghiệm thu.

  Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bảnmỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như  nhau.